Hur sår vi våra fröer. Göteborgs botaniska trädgård förklarar

Författare: 
Owe Jaktlund

Artikeln publicerades ursprungligen i TA nr 2-2010

Gruppen Vildflor vi Göteborgs botaniska trädgård sår i huvudsak vilda perenna, mer eller mindre härdiga växter från bergstrakter runtom i världen.
Ett normalt år sår de närmare 1 200 olika arter/sorter. Genom åren har de utarbetat både enkla och okomplicerade metoder som ger bra resultat.