Blodhägg - Made in Sweden for Export

Blodhägg
Författare: 
Andreas Modd

Inte allt för många trädgårdsväxter har sitt ursprung i vårt avlånga land, men en av de vackraste som kommit härifrån måste onekligen vara blodhäggen, Prunus padus f. colorata.

Artikeln publicerades ursprungligen i TrädgårdsAmatören nr 3:2015.

bifogade filer: